alt

   นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่

 

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้140
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1420
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4891
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว10684
mod_vvisit_counterเดือนนี้11161
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว48859
mod_vvisit_counterทั้งหมด3016691

จำนวนผู้ใช้งาน 20 นาทีที่ผ่านมา 24
ไอพีของคุณ: 35.175.121.230
,
วันนี้ : 08 เม.ย., 2020
หน้าแรก วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา


          วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลกรับใหญ่

                             "  กรับใหญ่เมืองน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมมาภิบาล บริหารคุณภาพชีวิต สานแนวคิดเศษฐกิจพอเพียง  "
         พันธกิจ  ของเทศบาลตำบลกรับใหญ่

                              1.  พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ

                              2.  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

                              3.  คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                              4.  กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวม

                              5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

                              6.  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น

                              7.  ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                              8. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

                              9. การจัดตั้งและดูแลตลาดสินค้าชุมชน

                            10. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ

                            11. ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                            12. จัดการศึกษา

                            13. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ

                            14. การสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

                            15. การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                            16. การวางและจัดทำผังเมืองรวม

                            17. จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ

                            18. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
***********************************************