alt

   นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่

 

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

ระบบสมาชิก (สมัครฟรี)สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้642
mod_vvisit_counterเมื่อวาน458
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2297
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4179
mod_vvisit_counterเดือนนี้10607
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13122
mod_vvisit_counterทั้งหมด1131290

จำนวนผู้ใช้งาน 20 นาทีที่ผ่านมา 7
ไอพีของคุณ: 54.81.177.140
,
วันนี้ : 24 ก.ค., 2014
หน้าแรก
โครงการกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

โครงการกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนตามนโยบาย/แนวทาง

การขับเคลื่อนภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้การดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับนโยบายเร่งด่วน

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จึงจัดทำ

" โครงการกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป "

(ครั้งที่๑) เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม และ

(ครั้งที่๒) เมื่อวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่

เพื่อประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์

ระดับจังหวัด/อำเภอและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี

ปรองดองของประชาชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตร่วมกันได้แม้จะมีความคิดเห็นในด้านต่างๆ

ที่แตกต่างกัน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปตลอดจนพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ครงการกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (รุ่นที่ ๑)

นำโดย

นายกู้ตระกูล  ว่องกุศลกิจ (นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่)  พร้อมคณะผู้บริหาร

ร่วมกล่าวต้อนรับ นายนิสิต   จันทร์สมวงศ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี)

ประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (รุ่นที่๑)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

alt     alt     alt

alt     alt     alt

alt     alt    alt


โครงการกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (รุ่นที่๒)

นำโดย

นายกู้ตระกูล   ว่องกุศลกิจ (นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่) พร้อมคณะผู้บริหาร

ร่วมกล่าวต้อนรับ นายรุจน์ประทีป   ธรรมรพีภัทร์ (นายอำเภอบ้านโป่ง)

ประธานในพิธีเปิดโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (รุ่นที่๒)

เมื่อวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่

alt     alt     alt

alt     alt     alt

alt     alt     alt


************************************************

 
โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกรับใหญ่

ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนขึ้น เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น๓) สำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่

เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ

ดูแลเพื่อนนักเรียนด้วยกันและบุคคลที่ใกล้ชิดได้ ซึ่งเป็นการสร้าง

และพัฒนาบุคคลด้านสาธารณสุขในโรงเรียนและชุมชนต่อไปในอนาคต

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

แลครูประจำห้องพยาบาล

alt     alt     alt

alt     alt     alt

alt      alt   


****************************************************

 
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลกรับใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกรับใหญ่

ได้จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลกรับใหญ่ ขึ้น

เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

โดยได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น๓) สำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่

และเดินทางไปศึกษาดูงานในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ โรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

และเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้

๑. เพื่อพัฒนา อสม.ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้นำเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชุมชน

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน

๓. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน และสามารถนำสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการทำงานในพื้นที่ได้

alt    alt     alt

alt     alt     alt

alt     alt     alt

alt     alt


****************************************************           

 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยยึดสมรรถนะเป็นฐาน รุ่นที่๒

เทศบาลตำบลกรับใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย

ที่สำคัญคือ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในตำบลพื้นที่

ซึ่งในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บุคลากรของเทศบาลตำบลกรับใหญ่

ทุกคนและทุกฝ่าย เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และเป็นฟันเฟืองที่สำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกรับใหญ่

จึงจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยยึดสมรรถนะเป็นฐานขึ้น

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (รุ่นที่๒)

ณ โรงแรม รอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา

เพื่อเป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามทิศทางการบริการราชการสมัยใหม่

ตลอดจนให้สามารถนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่นั้นไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ อันจะส่งผล

ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

alt   alt   alt

alt   alt   alt

 alt   alt   alt

 alt   alt   alt


*********************************************

 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยยึดสมรรถนะเป็นฐาน รุ่นที่๑

เทศบาลตำบลกรับใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย

ที่สำคัญคือ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในตำบลพื้นที่

ซึ่งในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บุคลากรของเทศบาลตำบลกรับใหญ่

ทุกคนและทุกฝ่าย เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และเป็นฟันเฟืองที่สำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกรับใหญ่

จึงจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยยึดสมรรถนะเป็นฐานขึ้น

เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล (รุ่นที่๑)

ณ โรงแรม รอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา

เพื่อเป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามทิศทางการบริการราชการสมัยใหม่

ตลอดจนให้สามารถนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่นั้นไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ อันจะส่งผล

ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

 alt   alt   alt

  alt   alt   alt

  alt   alt   alt

  alt   alt   alt


**********************************************

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 24

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

alt

alt

alt

alt

 

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ


 

งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ