alt

   นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่

 

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

ระบบสมาชิก (สมัครฟรี)สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้116
mod_vvisit_counterเมื่อวาน613
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3717
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6430
mod_vvisit_counterเดือนนี้13934
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17440
mod_vvisit_counterทั้งหมด1166622

จำนวนผู้ใช้งาน 20 นาทีที่ผ่านมา 11
ไอพีของคุณ: 54.197.74.130
,
วันนี้ : 18 ก.ย., 2014
หน้าแรก
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ประจำปี๒๕๕๗

เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกรับใหญ่

นำโดย

นายไสว   ยะนิล (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่) ประธานในพิธีเปิด

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

ให้ได้รับความรู้ทักษะในการทำดอกไม้จันทน์และการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมรายได้

ทำให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนสามารถดำรงชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป โดยการอบรมในครั้งนี้ได้มีผู้สูงอายุ

คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในตำบลกรับใหญ่ เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว


alt     alt

alt     alt


****************************************************************

 
โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง

มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณ เดินทางสายกลางมีความพอดีและพอเพียง

กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน

ดังนั้นเทศบาลตำบลกรับใหญ่ จึงได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " การปลูกลิ้นจี่พันธ์ุอัมรินทร์และการเลี้ยงไก่ดำภูพาน "

ในวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกรับใหญ่

เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมอันจะสามารถนำมาเป็นอาชีพหลัก

และอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้

โดยมี นายกู้ตระกูล   ว่องกุศลกิจ (นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่) เป็นประธานในพิธีเปิด

และมอบต้นลิ้นจี่พันธุ์อัมรินทร์และไก่ดำภูพาน ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

alt     alt     alt

alt     alt     alt

alt     alt     alt


************************************************************

 
โครงการค่ายวิชาการสำหรับเด็กและเยาวชน (ENGLISH CAMP) ปี๒๕๕๗

เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทัพยากรมนุษย์

ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา เทศบาลตำบลกรับใหญ่

จึงได้จัดโครงการค่ายวิชาการสำหรับเด็กและเยาวชน (ENGLISH CAMP) ขึ้น

เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

โดยมีนายกู้ตระกูล   ว่องกุศลกิจ (นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่) เป็นประธานในพิธีเปิด

ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกรับใหญ่

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีเด็กและเยาวชนในตำบลกรับใหญ่ ที่กำลังศึกษาอยู่

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

และผลที่คาดว่าเด็กและเยาวชนในตำบลกรับใหญ่จะได้รับในการอบรมครั้งนี้คือ การได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน ได้ฝึกทักษะมีความสัมพันธภาพ

ที่ดีกับผู้อื่น ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เป็นประโยชน์ ได้เตรียมความพร้อมในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

ได้พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และได้รับการเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

alt     alt     alt

alt     alt     alt

alt     alt     alt

alt     alt     alt

alt     alt     alt


**************************************************  

 
โครงการกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลกรับใหญ่

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งถือว่ามีความสำคัญ

ในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความพร้อมในพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน กล่าวคือ

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา จึงได้ร่วมกับ

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จัดโครงการกีฬาและนันทนาการ

สำหรับเด็กและเยาวชนและประชาชนของตำบลกรับใหญ่ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ สนามโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

นำโดยนายกู้ตระกูล   ว่องกุศลกิจ (นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่) ประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน

ประชาชนในตำบลกรับใหญ่ ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสำหรับการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้มีค่านิยมที่ดีคือ เป็นคนดีมีวินัย รู้จักเสียสละ

พร้อมทั้งให้ห่างไกลจากยาเสพติดต่างๆ ด้วยการหันมาเล่นกีฬาและเพื่อเพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ

ลดการขัดแย้งซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

alt     alt     alt

alt     alt     alt

alt     alt     alt

alt     alt     alt

alt     alt     alt


****************************************************

 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ประจำปี๒๕๕๗

เทศบาลตำบลกรับใหญ่ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกรับใหญ่

เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ

โดยจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์

ตลอดจนเพื่อให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณและแสดงความห่วงใยต่อแม่ ซึ่งแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างสูง

และมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม ในการจัดกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่

ช่วงเช้า    กิจกรรมทำบุญตักบาตร  ปลูกต้นไม้

                      ช่วงเย็น    กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน  มอบทุนการศึกษา

                                                    มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น วางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร    

โดยมีนายกู้ตระกูล   ว่องกุศลกิจ (นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่) ประธานในพิธีเปิด

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล หน่วยงานราชการต่างๆ

และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกรับใหญ่ ร่วมพิธีดังกล่าว

alt   alt   alt

alt   alt   alt

alt   alt   alt

alt   alt   alt


**********************************************************

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 25

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

alt

alt

alt

alt

 

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ


 

งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ